OPTREDEN HET GEBOUW 90 JAAR

Zaterdag 10 juni a.s. is Peter Dons uitgenodigd voor een optreden in Het Gebouw te Ammerstol t.g.v. het 90 jarig jubileum. Voor de totstandkoming van het zalencentrum moest destijds ieder dubbeltje worden omgedraaid. “Na twee gestrande pogingen om een eigen verenigingsgebouw op te richten, werd in 1921 het fundament voor het welslagen gelegd. Via een ‘spaarkas van vrijwillige bijdrage’, een grote verloting en een obligatielening werden de eerste revenuen verkregen. Na de aankoop van de grond aan Lekdijk werd op 24 september 1927 Het Gebouw officieel geopend.”

Met een jubileumprogramma zet het bestuur het 90-jarig jubileum luister bij. Zaterdag 10 juni is er vanaf 15.00 uur een uitgebreid feestprogramma met o.a. diverse optredens binnen en buiten Het Gebouw, een kindervrijmarkt en demonstraties, gevolgd door een korte toneelvoorstelling van Contrast in de grote zaal en een feestavond. Peter zal tussen 18:00 – 21:20 uur een aantal optredens doen tijdens dit gezellige spectacel.